Nawiewniki okienne – rodzaje i ich zastosowanie

okno

Nawiewniki okienne to stosunkowo niewielkie urządzenia, które montuje się na szczelinach, znajdujących się w górnej części ramy okna. W niektórych przypadkach można je również zamontować pomiędzy nadprożem a górną częścią ramy okna, bez konieczności wcześniejszego frezowania szczeliny.

Nawiewniki okienne, które równie często określane są mianem nawietrzaka lub napowietrzaka, mają za zadanie zapewniać kontrolowany przepływ powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia. Są urządzeniami automatycznymi, ale nie elektrycznymi. Stąd też nie wymagają zasilania, dzięki czemu ich eksploatacja nic nie kosztuje.

Dlaczego są stosowane?

Nie od dziś wiadomo, że jednym z naturalnych elementów środowiska życia człowieka, jest powietrze. Aby dalej żyć i funkcjonować, musimy oddychać. Stąd też im lepsza jakość powietrza, którym oddychamy, tym lepsze posiadamy samopoczucie.

Poprzez wykorzystanie nawiewników okiennych, mamy dostęp do kontrolowanego przepływu świeżego powietrza, niezbędnego do poprawnego działania wentylacji. To z kolei przyczynia się do skutecznego usuwania/pozbywania się z powietrza szkodliwych gazów, dwutlenku węgla oraz toksycznych związków, które mogły powstać w wyniku bądź to parowania różnego rodzaju powierzchni, bądź to spalania paliw.

Skutki braku nawiewników

W przypadku niezastosowania nawiewników powietrza, a tym samym braku poprawnie działającej wentylacji, dochodzi do występowania zjawiska inwersji ciągu powietrza, czyli „dmuchających” kratek wywiewnych. Wówczas w momencie uruchomienia urządzenia spalającego paliwo, dochodzi do sytuacji, w której wzrasta strumień powietrza w kanale dymowy. To z kolei prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia w pomieszczeniach.

W efekcie wyżej wymienionej sytuacji, mamy do czynienia z zassaniem powietrza najłatwiej dostępną drogą, jaką jest kanał wentylacyjny, czasowo przejmujący rolę ogromnego i niekontrolowanego nawiewnika powietrza.

Konsekwencją opisanego zjawiska jest odwrócenie w kanale spalinowym kierunku przepływu spalin, co z kolei może stać się przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Rodzaje nawiewników powietrza

W głównej mierze nawiewniki okienne dzielimy ze względu na rodzaj sterowania tj. różnicą ciśnień lub wilgotnością powietrza. Dlatego też na rynku najczęściej spotykanymi wariantami omawianych urządzeń są:

– nawiewniki okienne ciśnieniowe – ich sterowanie zostało oparte na różnicy ciśnień na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Im jest większa różnica między ciśnieniami, tym mamy do czynienia z większym przepływem powietrza. W przypadku systemów wentylacji grawitacyjnej, różnica ciśnień zależna jest od temperatury powietrza na zewnątrz, prędkości wiatru oraz wysokości kanału wentylacyjnego. Z kolei w wywiewnych systemach wentylacji mechanicznej, wspomniana kwestia uzależniona jest zarówno od wydajności wentylatora, jak i jego odległości od wentylowanego pomieszczenia.

– nawiewniki okienne higrosterowane – są rodzajem automatycznych urządzeń sterowanych wilgotnością powietrza w pomieszczeniu. Ich mechanizm opiera się na higrometrze, czyli dość niewielkim, precyzyjnym urządzeniu, służącemu do mierzenia wilgotności względnej w pomieszczeniu. Poprzez bezpośrednie sterowanie przepływem powietrza, dostosowywana jest wydajność systemu do poziomu wilgotności.

Dodaj komentarz